کلاس های حل تمرین دروس مهندسی عمران و معماری

در دانشگاه های بزرگ مهندسی دنیا، به رشته های عمران و معماری توجه خاصس می شود. به عبارت دیگر باید دانشجویانی که در رشته مهندسی عمران در حال فرآگیری آموزش هستند، باید در موردی دروس تئوری و محاسباتی آگاهی کامل داشته باشند. دقیقا به همین علت است که دروس ریاضی در این رشته اهمیت زیادی دارد. برای اطلاعات بیشتر در …